Itself Tools
itselftools

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ 2023-02-03

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ("ਤੁਸੀਂ") ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ Itself Tools ("ਸਾਨੂੰ") ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Itself Tools 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ:

ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ:

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: adjectives-for.com, air-local.com, aktuellerstandort.de, buscadorpalabras.com, convertman.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, howmanyz.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, lokasisaya.id, miubicacionactual.es, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, my-location.ca, my-location.uk, mylocationnow.us, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, palavras.app, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, to-text.com, translated-into.com, txtlingo.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com, wordfinder.site

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ "chrome extension" ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹਨ।**

** ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension" ਹੁਣ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ" ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension" ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

“ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ”, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ “chrome extension” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ "ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ" ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਈਮੇਲ ਪਤੇ; ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ; ਪਾਸਵਰਡ; ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ; ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਡੇਟਾ; ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ; ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ; ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੌਗਇਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ Google ਜਾਂ Facebook ਖਾਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ।

ਲੌਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ

ਲੌਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਵਾਈਸ ਡਾਟਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵਾਈਸ ਐਕਸੈਸ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ, ਕੈਲੰਡਰ, ਕੈਮਰਾ, ਸੰਪਰਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਸੈਂਸਰ, SMS ਸੁਨੇਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਡੇਟਾ

ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ Google ਸਮੇਤ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ “ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ” ਦੇਖੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (“Itself Tools”) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ

*** ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਖਾਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension", ਜੋ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ" ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension" ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ) ਦੇ ਵੈਬ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰੋਤਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ), ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ Apple ਜਾਂ Twitter ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ “ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ” ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ Google ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, Google Adsense ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ; ਖਤਰਨਾਕ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ; ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ, ਗਾਹਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ:

(1) ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ; ਜਾਂ

(2) ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ

(3) ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ

(4) ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ; ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ; ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ; ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਜਾਂ

(5) ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਬਪੋਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜੋ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਸਟੋਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਸੈਕਸ਼ਨ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਕਲਪ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕੀਆਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜੋ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜੋ ਕਿ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ) ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ (ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ)।

ਅਸੀਂ (“Itself Tools”), ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ (Google ਸਮੇਤ), ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ (ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ *** ਦੇਖੋ)।

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (Itself Tools).

ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੂਕੀਜ਼

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ (Google ਸਮੇਤ) ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Google ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ Google ਪਹਿਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ Adsense ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://support.google.com/adsense/answer/7549925 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜੋ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ (Google ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ (Google ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ https://www.google.com/settings/ads 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ Google ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ https://youradchoices.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਿਲਚਸਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Network Advertising Initiative Opt-Out Tool ਜਾਂ Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ***

*** ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਖਾਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension", ਜੋ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ" ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "chrome extension" ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ) ਦੇ ਵੈਬ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ Google (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ' ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ" ਜਾਂ "ਪਿਕਸਲ"

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ "ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ" ਜਾਂ "ਪਿਕਸਲ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਿੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੈਬ ਬੀਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਬੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਬ ਬੀਕਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂ-ਨਾਟ-ਟਰੈਕ ("DNT") ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। DNT ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ DNT ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਉਰਫ਼ “GDPR”) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜੋ GDPR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ:

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼;

ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (CCPA)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (“CCPA”) ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

CCPA ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ "ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ" ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਛਾਣਕਰਤਾ);

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ);

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ" ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CCPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ:

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ “ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ” ਦੇਖੋ); ਅਤੇ

CCPA ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: hi@itselftools.com

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ Automattic (https://automattic.com/privacy) ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ Creative Commons Sharealike ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।