Itself Tools
itselftools

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 2023-02-03

Chính sách Bảo mật này ban đầu được viết bằng tiếng Anh và nó được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có xung đột giữa phiên bản đã dịch của Chính sách quyền riêng tư này và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được kiểm soát.

Quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi (“bạn”) là cực kỳ quan trọng đối với Itself Tools (“chúng tôi”). Tại Itself Tools, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản:

Chúng tôi rất cân nhắc về thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn thông qua hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân miễn là chúng tôi có lý do để giữ nó.

Chúng tôi hướng tới sự minh bạch hoàn toàn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn khi:

Bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm: adjectives-for.com, air-local.com, aktuellerstandort.de, buscadorpalabras.com, convertman.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, howmanyz.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, lokasisaya.id, miubicacionactual.es, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, my-location.ca, my-location.uk, mylocationnow.us, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, palavras.app, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, to-text.com, translated-into.com, txtlingo.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com, wordfinder.site

Bạn tải xuống và sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc “chrome extension” có liên kết đến chính sách này. **

** Các ứng dụng di động và “chrome extension” của chúng tôi hiện là phần mềm “cuối đời”, chúng không còn khả dụng để tải xuống cũng như không được hỗ trợ. Chúng tôi khuyến nghị người dùng xóa các ứng dụng di động của chúng tôi và “chrome extension” khỏi thiết bị của họ và sử dụng các trang web của chúng tôi thay thế. Chúng tôi có quyền xóa khỏi tài liệu này các tham chiếu đến các ứng dụng di động đó và “chrome extension” bất kỳ lúc nào.

Bạn tương tác với chúng tôi theo những cách khác có liên quan - bao gồm cả bán hàng và tiếp thị

Trong chính sách bảo mật này, nếu chúng tôi đề cập đến:

“Dịch Vụ Của Chúng Tôi”, chúng tôi đang đề cập đến bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc “chrome extension” nào của chúng tôi tham chiếu hoặc liên kết đến chính sách này, bao gồm bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê ở trên và các dịch vụ liên quan khác bao gồm bán hàng và tiếp thị.

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Chính sách Bảo mật này. Bạn được khuyến khích xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để được cập nhật thông tin. Bạn sẽ được coi là đã được thông báo, sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi trong bất kỳ Chính sách Bảo mật sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi sau ngày Chính sách Bảo mật sửa đổi đó được đăng.

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau. Thông tin chúng tôi có thể thu thập qua Dịch Vụ Của Chúng Tôi tùy thuộc vào nội dung và tài liệu bạn sử dụng cũng như các hành động bạn thực hiện và bao gồm:

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi hoặc khi bạn đặt hàng. Thông tin này có thể bao gồm:

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập tên; địa chỉ email; tên người dùng; mật khẩu; sở thích liên hệ; dữ liệu liên hệ hoặc xác thực; địa chỉ thanh toán; số thẻ ghi nợ / tín dụng; số điện thoại; và các thông tin tương tự khác.

Đăng nhập của bên thứ ba. Chúng tôi có thể cho phép bạn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn với chúng tôi bằng các tài khoản hiện có của bạn, chẳng hạn như tài khoản Google hoặc Facebook của bạn hoặc các tài khoản khác. Nếu bạn chọn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba này chỉ cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc những thông tin được nêu rõ với bạn về Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Dữ liệu Nhật ký và Sử dụng

Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi và được chúng tôi ghi lại trong các tệp nhật ký.

Dữ liệu thiết bị

Thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Thông tin này có thể bao gồm kiểu thiết bị và nhà sản xuất của bạn, thông tin về hệ điều hành, trình duyệt của bạn, cộng với bất kỳ dữ liệu nào bạn chọn cung cấp.

Quyền truy cập thiết bị

Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng nhất định từ thiết bị của bạn, bao gồm bluetooth, lịch, máy ảnh, danh bạ, micrô, lời nhắc, cảm biến, tin nhắn SMS, tài khoản mạng xã hội, bộ nhớ, vị trí và các tính năng khác của thiết bị. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

Dữ liệu phản hồi của người dùng

Chúng tôi thu thập xếp hạng sao mà bạn cung cấp trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Dữ liệu được thu thập bởi các nhà cung cấp bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, để phân phát quảng cáo cho bạn khi bạn truy cập Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào Dịch Vụ Của Chúng Tôi hoặc các trang web khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”.

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này chỉ bao gồm việc chúng tôi thu thập thông tin (“Itself Tools”) và không bao gồm việc thu thập thông tin của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào.

Dữ liệu được thu thập bằng công nghệ theo dõi và đo lường ***

*** Chúng tôi đã ngừng sử dụng Google Analytics trên các trang web của mình và chúng tôi đã xóa tất cả các tài khoản Google Analytics của mình. Các ứng dụng di động của chúng tôi và “chrome extension”, có thể sử dụng Google Analytics, hiện là phần mềm “cuối đời”. Chúng tôi khuyến nghị người dùng xóa các ứng dụng di động của chúng tôi và “chrome extension” khỏi thiết bị của họ và thay vào đó sử dụng các phiên bản web của Dịch Vụ Của Chúng Tôi (trang web của chúng tôi). Do đó, chúng tôi xem xét loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng Google Analytics trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Chúng tôi có quyền xóa phần này khỏi tài liệu này bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể sử dụng phần mềm của bên thứ ba bao gồm Google Analytics để phân tích và theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi của người dùng, các nguồn lưu lượng truy cập (nhân khẩu học của người dùng), dữ liệu thiết bị và các loại dữ liệu khác và để xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định, và hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến.

LÀM THẾ NÀO VÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

Để cung cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Ví dụ: để thiết lập và duy trì tài khoản của bạn, xử lý thanh toán và đơn đặt hàng, xác minh thông tin người dùng và các hoạt động khác cần thiết để cung cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Hoặc, ví dụ: để chuyển đổi tệp của bạn, để hiển thị bản đồ vị trí hiện tại của bạn, để cho phép bạn chia sẻ các đoạn âm thanh của mình và các hoạt động khác là chức năng cốt lõi của một số Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Để cho phép bạn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi. Nếu bạn chọn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi bằng tài khoản bên thứ ba, chẳng hạn như tài khoản Apple hoặc Twitter của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cho phép chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba đó để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và đăng nhập vào tài khoản của bạn với chúng tôi.

Để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa và / hoặc không được cá nhân hóa cho bạn. Trong phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng thông tin từ các trang web và ứng dụng như Dịch Vụ Của Chúng Tôi, cách Google Adsense sử dụng cookie, cách chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web của chúng tôi cũng như cách cư dân California và người dùng ở một quốc gia thuộc phạm vi của GDPR có thể quản lý cài đặt quyền riêng tư trên các trang web của chúng tôi.

Để đảm bảo chất lượng, duy trì an toàn và cải thiện Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Ví dụ: bằng cách theo dõi và phân tích tệp nhật ký máy chủ để chúng tôi có thể khắc phục các sự cố phần mềm tiềm ẩn với Dịch Vụ Của Chúng Tôi và hiểu xu hướng sử dụng của Dịch Vụ Của Chúng Tôi để tạo các tính năng mới mà chúng tôi cho rằng người dùng sẽ thích.

Để bảo vệ Dịch Vụ Của Chúng Tôi và người dùng của chúng tôi. Ví dụ, bằng cách phát hiện các sự cố an ninh; phát hiện và bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Để quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi.

Để quản lý đơn đặt hàng và đăng ký của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để quản lý các đơn đặt hàng, đăng ký và các khoản thanh toán được thực hiện thông qua Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Để trả lời các thắc mắc của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn.

Để phân tích phản hồi do bạn cung cấp trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Cơ sở pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin

Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dựa trên lý do:

(1) Việc sử dụng là cần thiết để thực hiện các cam kết của chúng tôi với bạn theo các điều khoản dịch vụ hiện hành hoặc các thỏa thuận khác với bạn hoặc cần thiết để quản lý tài khoản của bạn - ví dụ: để cho phép truy cập trang web của chúng tôi trên thiết bị của bạn hoặc tính phí bạn cho một gói trả phí; hoặc là

(2) Việc sử dụng là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý; hoặc là

(3) Việc sử dụng là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của người khác; hoặc là

(4) Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng thông tin của bạn - ví dụ: cung cấp và cập nhật Dịch Vụ Của Chúng Tôi; cải thiện Dịch Vụ Của Chúng Tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn nữa; để bảo vệ Dịch Vụ Của Chúng Tôi; để giao tiếp với bạn; để đo lường, đánh giá và cải thiện hiệu quả quảng cáo của chúng tôi; và để hiểu khả năng giữ chân người dùng và mức độ tiêu hao của chúng tôi; để theo dõi và ngăn chặn bất kỳ sự cố nào với Dịch Vụ Của Chúng Tôi; và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; hoặc là

(5) Bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn - ví dụ: trước khi chúng tôi đặt một số cookie nhất định trên thiết bị của bạn và truy cập và phân tích chúng sau này, như được mô tả trong phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”.

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn trong các trường hợp sau và với các biện pháp bảo vệ thích hợp về quyền riêng tư của bạn.

Nhà cung cấp bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba để chúng tôi có thể cung cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi cho bạn. Hơn nữa, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba, những người cần thông tin để cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ của họ cho bạn. Chúng có thể bao gồm:

Nhà quảng cáo và Mạng Quảng cáo

Dịch vụ điện toán đám mây

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu

Người xử lý thanh toán

Dịch vụ Đăng ký & Xác thực Tài khoản Người dùng

Nhà cung cấp dịch vụ bản đồ và vị trí

Yêu cầu pháp lý và quy định

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ.

Thông tin tổng hợp hoặc chưa xác định

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã được tổng hợp hoặc chưa xác định danh tính, do đó thông tin đó không còn có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn nữa.

Để bảo vệ quyền, tài sản và những người khác

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Automattic, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Với sự đồng ý của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin với sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ đạo của bạn.

CHUYỂN THÔNG TIN RA QUỐC TẾ

Dịch Vụ Của Chúng Tôi được cung cấp trên toàn thế giới và cơ sở hạ tầng công nghệ chúng tôi sử dụng được phân phối trên các địa điểm ở các quốc gia khác nhau bao gồm Hoa Kỳ, Bỉ và Hà Lan. Khi bạn sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi, thông tin về bạn có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác với quốc gia của bạn. Điều này là bắt buộc cho các mục đích được liệt kê trong phần "LÀM THẾ NÀO VÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN".

Nếu bạn là cư dân ở một quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của GDPR, thì các quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý có thể không có luật bảo vệ dữ liệu toàn diện như ở quốc gia của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này và luật hiện hành.

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN TRONG BAO LÂU

Thông thường, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin về bạn khi thông tin đó không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng - được mô tả trong phần “LÀM THẾ NÀO VÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN” - và chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ thông tin đó.

Chúng tôi lưu giữ nhật ký máy chủ chứa thông tin tự động được thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi trong khoảng 30 ngày. Chúng tôi giữ lại nhật ký trong khoảng thời gian này để phân tích việc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi và điều tra các vấn đề nếu có sự cố xảy ra trên một trong Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Mặc dù không có dịch vụ trực tuyến nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi rất nỗ lực để bảo vệ thông tin về bạn trước sự truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép và thực hiện các biện pháp hợp lý để làm như vậy.

LỰA CHỌN

Bạn có một số lựa chọn có sẵn khi biết thông tin về bạn:

Bạn có thể chọn không truy cập Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Giới hạn thông tin mà bạn cung cấp. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể chọn không cung cấp thông tin tài khoản tùy chọn, thông tin hồ sơ cũng như thông tin giao dịch và thanh toán. Xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp thông tin này, một số tính năng nhất định của Dịch Vụ Của Chúng Tôi - ví dụ: đăng ký có tính phí - có thể không truy cập được.

Hạn chế quyền truy cập thông tin trên thiết bị di động của bạn. Hệ điều hành thiết bị di động của bạn sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để ngừng khả năng thu thập thông tin được lưu trữ của chúng tôi. Nếu bạn chọn giới hạn điều này, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định, chẳng hạn như gắn thẻ địa lý cho ảnh.

Đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie. Bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc từ chối cookie của trình duyệt trước khi sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của Dịch Vụ Của Chúng Tôi có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Nếu bạn là cư dân California, hãy chọn từ chối bán thông tin cá nhân của bạn. Như được mô tả trong phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”, cư dân California có thể, bất cứ lúc nào, sử dụng công cụ có sẵn trên các trang web của chúng tôi, nơi hiển thị quảng cáo để chọn không tham gia bán dữ liệu của họ.

Nếu bạn sống ở một quốc gia thuộc phạm vi của GDPR, không đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Như được mô tả trong phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”, người dùng ở một quốc gia thuộc phạm vi của GDPR, bất cứ lúc nào, có thể sử dụng công cụ có sẵn trên các trang web của chúng tôi, nơi hiển thị quảng cáo để từ chối đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của họ.

Đóng tài khoản của bạn với chúng tôi: nếu bạn đã mở tài khoản với chúng tôi, bạn có thể đóng tài khoản của mình. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ thông tin của bạn sau khi đóng tài khoản của bạn khi thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ (hoặc chứng minh sự tuân thủ của chúng tôi đối với) các nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như yêu cầu thực thi pháp luật.

COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web.

Cookie là bên thứ nhất (được liên kết với miền mà người dùng đang truy cập) hoặc bên thứ ba (được liên kết với miền khác với miền mà người dùng đang truy cập).

Chúng tôi (“Itself Tools”) và các nhà cung cấp bên thứ ba (bao gồm Google), có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, pixel theo dõi và các công nghệ theo dõi khác trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi để kích hoạt các chức năng thiết yếu và phân phát quảng cáo (và để phân tích việc sử dụng và hoạt động trực tuyến - xem ghi chú *** bên dưới).

Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Những cookie đó cần thiết để Dịch Vụ Của Chúng Tôi thực hiện các chức năng cơ bản và cần thiết để chúng tôi vận hành một số tính năng nhất định. Chúng bao gồm quản lý tài khoản, xác thực, thanh toán và các dịch vụ tương tự khác. Những cookie đó được chúng tôi lưu trữ (Itself Tools).

Cookie quảng cáo

Các nhà cung cấp bên thứ ba (bao gồm cả Google) sử dụng cookie và / hoặc công nghệ theo dõi tương tự để giúp quản lý trải nghiệm trực tuyến của bạn với chúng tôi và để phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên những lần bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi và / hoặc các trang web khác trên internet trước đây.

Việc sử dụng cookie quảng cáo của Google cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên các lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi và / hoặc các trang web khác trên Internet của bạn.

Google có thể sử dụng cookie của bên thứ nhất khi không có cookie của bên thứ ba.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Adsense sử dụng cookie, bạn có thể truy cập https://support.google.com/adsense/answer/7549925.

Nếu bạn sống ở một quốc gia thuộc phạm vi của GDPR, các trang web hiển thị quảng cáo của chúng tôi cung cấp cho bạn một công cụ (do Google cung cấp) thu thập sự đồng ý của bạn và cho phép bạn quản lý cài đặt bảo mật. Các cài đặt này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách điều hướng đến cuối trang web.

Nếu bạn là cư dân California, các trang web hiển thị quảng cáo của chúng tôi cung cấp cho bạn một công cụ (do Google cung cấp) để chọn không tham gia bán dữ liệu của bạn. Các cài đặt bảo mật này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách điều hướng đến cuối trang web.

Tất cả người dùng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web và ứng dụng (chẳng hạn như Dịch Vụ Của Chúng Tôi) hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo bằng cách truy cập https://www.google.com/settings/ads.

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba cho quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập https://youradchoices.com.

Để biết thêm thông tin về việc chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, hãy truy cập vào số Network Advertising Initiative Opt-Out Tool hoặc Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Ngoài ra, như đã chỉ ra trong phần LỰA CHỌN, bạn có thể hạn chế quyền truy cập thông tin trên thiết bị di động của mình, đặt trình duyệt của bạn từ chối cookie và chọn không truy cập Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Cookie phân tích ***

*** Chúng tôi đã ngừng sử dụng Google Analytics trên các trang web của mình và chúng tôi đã xóa tất cả các tài khoản Google Analytics của mình. Các ứng dụng di động của chúng tôi và “chrome extension”, có thể sử dụng Google Analytics, hiện là phần mềm “cuối đời”. Chúng tôi khuyến nghị người dùng xóa các ứng dụng di động của chúng tôi và “chrome extension” khỏi thiết bị của họ và thay vào đó sử dụng các phiên bản web của Dịch Vụ Của Chúng Tôi (trang web của chúng tôi). Do đó, chúng tôi xem xét loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng Google Analytics trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Chúng tôi có quyền xóa phần này khỏi tài liệu này bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google (sử dụng phần mềm phân tích Google Analytics của họ), để cho phép các công nghệ theo dõi và dịch vụ tiếp thị lại trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Các công nghệ và dịch vụ này sử dụng cookie của bên thứ nhất và cookie của bên thứ ba trong số những thứ khác để phân tích và theo dõi người dùng 'sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi, để xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định và để hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến. Để biết thêm thông tin về cách chọn không thu thập dữ liệu thông qua Google Analytics, hãy truy cập: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Công nghệ theo dõi, chẳng hạn như “đèn hiệu web” hoặc “pixel”

Chúng tôi có thể sử dụng “đèn hiệu web” hoặc “pixel” trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Đây thường là những hình ảnh nhỏ không nhìn thấy được thường được sử dụng cùng với cookie. Nhưng các báo hiệu web không được lưu trữ trên máy tính của bạn giống như cookie. Bạn không thể tắt báo hiệu web, nhưng nếu bạn tắt cookie, chức năng của báo hiệu web có thể bị hạn chế.

CÁC TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch Vụ Của Chúng Tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Dịch Vụ Của Chúng Tôi cũng có thể chứa quảng cáo từ các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi và có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Dịch Vụ Của Chúng Tôi, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba này đều không được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này và chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin của bạn. Trước khi truy cập và cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động nào của bên thứ ba, bạn nên thông báo cho bản thân về các chính sách và thông lệ bảo mật (nếu có) của bên thứ ba chịu trách nhiệm về trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động đó. Bạn nên thực hiện các bước cần thiết để, theo quyết định của bạn, bảo vệ quyền riêng tư của thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi đã thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của mình không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Nếu bạn sống ở một số khu vực nhất định trên thế giới, bao gồm California và các quốc gia thuộc phạm vi của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (hay còn gọi là “GDPR”), bạn có thể có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như quyền yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu của bạn.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (GDPR)

Nếu bạn ở một quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của GDPR, luật bảo vệ dữ liệu cung cấp cho bạn các quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp miễn trừ nào do luật quy định, bao gồm các quyền:

Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;

Yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

Phản đối việc chúng tôi sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

Yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; và

Yêu cầu tính di động của dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát của chính phủ.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”) yêu cầu chúng tôi cung cấp cho cư dân California một số thông tin bổ sung về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và chia sẻ, nơi chúng tôi lấy thông tin cá nhân đó, cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin đó.

CCPA cũng yêu cầu chúng tôi cung cấp danh sách các “danh mục” thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong luật, vì vậy, đây là điều. Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ cư dân California, tùy thuộc vào Dịch vụ được sử dụng:

Số nhận dạng (như tên, thông tin liên hệ, thiết bị và số nhận dạng trực tuyến);

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác (chẳng hạn như việc sử dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi của bạn);

Bạn có thể tìm thêm thông tin về những gì chúng tôi thu thập và nguồn của thông tin đó trong phần “THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN”.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh và thương mại được mô tả trong phần “LÀM THẾ NÀO VÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN”. Và chúng tôi chia sẻ thông tin này với các loại bên thứ ba được mô tả trong phần “CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN”.

Nếu bạn là cư dân California, bạn có các quyền bổ sung theo CCPA, tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp miễn trừ nào do luật quy định, bao gồm quyền:

Yêu cầu biết các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, các loại mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập và sử dụng nó, các loại nguồn mà thông tin đến từ đó, các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ nó và các phần thông tin cụ thể chúng tôi thu thập về bạn;

Yêu cầu xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc duy trì;

Chọn không tham gia bất kỳ việc bán thông tin cá nhân nào (để biết thêm thông tin, hãy xem phần “COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC”); và

Không bị đối xử phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền của bạn theo CCPA.

Liên hệ với chúng tôi về các quyền này

Bạn thường có thể truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách sử dụng cài đặt tài khoản và các công cụ mà chúng tôi cung cấp, nhưng nếu bạn không thể hoặc bạn muốn liên hệ với chúng tôi về một trong các quyền khác, vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi về một trong các quyền của bạn trong phần này, chúng tôi sẽ cần xác minh rằng bạn là người phù hợp trước khi chúng tôi tiết lộ hoặc xóa bất kỳ điều gì. Ví dụ: nếu bạn là người dùng, chúng tôi cần bạn liên hệ với chúng tôi từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: hi@itselftools.com

TÍN DỤNG VÀ GIẤY PHÉP

Các phần của Chính sách Bảo mật này đã được tạo ra bằng cách sao chép, điều chỉnh và thay thế các phần của Chính sách Bảo mật của Automattic (https://automattic.com/privacy). Chính sách Bảo mật đó có sẵn theo giấy phép năm Creative Commons Sharealike, và do đó, chúng tôi cũng cung cấp Chính sách Quyền riêng tư của mình theo cùng giấy phép này.